62 éves férfi páciensünket már korábban is kezeltük:

  • Az első kezelés alkalmával eltávolításra kerültek a fogai súlyos, kezeletlen fogágybetegség miatt.
  • A 4 hónapos gyógyulás idejére azonnali (immediat) ideiglenes fogsort kapott.
  • Az alsó állcsontba 4 db implantátum került behelyezésre a foghúzás után 4 hónappal.

A végleges fogpótlások elkészítése (10 munkanap)

Ez a leghosszadalmasabb kezelés az összes találkozóból. Az alsó állcsontban precíziós lenyomatokat vettünk az implantátumokról zárt kanalas lenyomatvételi fejek segítségével. A felső állcsontról egy oroplasztikus anyaggal vettünk lenyomatot (EX 3N Gold), a lehető legstabilabb, legpontosabb fogsor készítése érdekében. Ez az anyag a száj melegére meglágyul, majd miközben a szánkkal mozgásokat végzünk, az izmainkkal kialakítjuk a saját szájüregünknek megfelelő, egyéni, legideálisabb fogsorszéleket. A lenyomatvétel után egy gnatológiai kezelést, műszeres harapásrögzítést végeztünk annak érdekében, hogy a fogtechnikus pontosan lássa az artikulátorban az állcsontok helyzetét és a fogak egy ízülethelyes helyzetben érintkezzenek harapáskor.

A vázpróba során az elkészült stéget a helyére, azaz az implantátumokba csavaroztuk, hogy ellenőrizzük a fogpótlás vázának pontosságát.

A fogpróba alkalmával az esztétikán van a hangsúly, valamint a fogak helyes érintkezését ellenőrizzük. Páciensünk a kezelés végeztével elégedetten távozott, rendszeres ellenőrzéseken és szájhigiéniai kezeléseken, fogkőeltávolításon vesz részt, ami a garancia feltétele! Néhány hét után az evés, a beszéd, a mosoly is tökéletes lesz, helyreáll az önbizalom és újra bátran mehetünk emberek közé! A végleges munka átadása után az első nyolc nap nagyon nehéz időszak, sokat kell hangosan olvasni, beszélni és enni, hogy az izmok, a nyelv és az állkapocsízület természetes működése mielőbb visszaálljon. Ez általában két hónap után lesz tökéletes!

A fogsort nagyon fontos tisztán tartani. Lehetőség szerint minden evés után vegye ki és tisztítsa meg! A szájban lévő implantátumokat és a stéget is nagyon alaposan meg kell naponta tisztítani fogkefével, fogkrémmel, Super Flossal és interdentális kefével.

FONTOS!

Az implantációs fogpótlás ugyanolyan, ha nem több odafigyelést, gondozást és utókövetést igénylő pótlás, mint a természetes fogakon elhorgonyzott koronák, hidak! A rendszeres kontroll a garancia feltétele is! A szájüreg higiéniai állapota és az implantátumok hosszú távú sikeressége között nagyon szoros összefüggés van!

Az implantátum képe mélyen a csontban és fölötte az ínyformázó/ gyógyulási csavarok által kialakított gyönyörű ínykontúr

A zártkanalas lenyomatvételi fejek szájban, melyek segítségével precíziós lenyomatot vettünk az implantátumokról

Kontroll panorámaröntgen a zártkanalas lenyomati fejekkel.

Egyéni kanállal vett funkciós lenyomat Ex 3 N Gold oroplasztikus anyaggal a felső, fogatlan állcsontról

Zártkanalas precíziós lenyomat az alsó implantátumokról

Támasztócsapos regisztrálás, amelyen jól látszik a nyílhegy rajzolat, és a bal oldali állkapocsízület kompressziója

Arcíves transzfer a felső állcsontról

Az arcíves transzfer segítségével a felső gipszminta artikulátorba való begipszelése, hogy a fogtechnikus tökéletesen lássa a felső állcsont helyzetét

A támasztócsapos regisztrátum segítségével az alsó állcsontról készült gipszminta is ízülethelyes pozícióban kerül beartikulálásra

Viaszsablonok segítségével meghatározzuk a fogak hosszát és a harapási magasságot. Bejelöljük a középvonalat, az ajkak helyzetét nyugalmi állapotban és mosolygáskor, valamint az orr szélességét

Az elkészült viaszsablonok a harapási magasság beállítása, a középvonal és a mosolyvonal meghatározása után artikulátorban

Implantátumra készült stég és a műíny a gipszmodellen

A fogpróba során a fogak még piros viaszban vannak beágyazva. Ilyenkor az esztétikát és a fogak helyes érintkezését vizsgáljuk. A fogpróbán a fogorvos a páciens kéréseit figyelembe véve mozgatni tudja a fogakat, és bármilyen kis esztétikai módosítást végre tud hajtani. A fogpróba után a beteg tükörrel a kezében „rábólint” a munkára, a fogtechnika pedig elkezdheti a készrevitelt, a végleges fogsor elkészítését

Alsó stéges fogsor a fogpróbánál alulnézetből, melyen jól látszanak a Straumann lovas kapcsok

Az elkészült felső, teljes lemezes fogsor (kivehető protézis) egyedi lefutású szélekkel

A végleges alsó, stéges fogsor (4 implantátumra) a gipszmodellen

Az alsó, stéges fogsor stég része a gipszmodellen

A kész alsó, stéges fogsor alulnézetből, melyen jól látszik a Straumann lovas elhorgonyzás

Az elkészült felső, teljes fogsor (protézis) és az alsó, stéges fogsor már szájban:

Az alsó stégről készült kontroll panorámaröntgen-felvétel

Kulcsszavak: fogászati góc, fogbeültetés, implantátum, fogágybetegség, stéges fogsor, implantátum stég, gnatológia, arcíves transzfer, támasztócsapos regisztrálás, nyílhegy rajzolat, harapásvétel, vázpróba, fogpróba, precíziós lenyomat, Ex 3N Gold, oroplasztikus lenyomatanyag, Straumann lovas, teljes fogsor