A gyökércsúcs rezekció (gyökércsúcs resectio, amputáció)

A gyökércsúcs amputáció vagy gyökércsúcs resectio (rezekció) egy olyan sebészeti eljárás, melynek elsődleges célja a fog megtartása. A gyökércsúcs rezekció a fog gyökércsúcsának eltávolítását és közvetlen környezetének megtisztítását (kaparását) jelentő kezelés.

A beavatkozást megelőzően intraorális röntgenfelvétel készítése szükséges. Nem elegendő a panorámaröntgen-felvétel, a részletek pontos megtekintése miatt intraorális kis röntgenfelvételre vagy CBCT 3 dimenziós felvételre is szükség van. A digitális röntgenfelvételek részletgazdagabbak, jobban elemezhetők a hagyományos, filmes társaikkal szemben.

Milyen esetekben indokolt a beavatkozás elvégzése?

 • Amennyiben az elhalt fog gyökércsúcsa körül tapasztalható cisztaszerű elváltozás visszafejlődése, elmúlása nem várható.

 • A fog gyökércsatornája nem teljes mértékben átjárható egy beragasztott csap miatt.

 • Ha a gyökércsatornában szűkület (mineralizáció, bemeszesedés) vagy nagymértékű görbület van. Ilyen esetben a gyökértöméssel nem ellátható részt el kell távolítani.

 • Krónikus, a gyökércsúcs körüli gyulladásos folyamat (granulóma) esetében, ha az gyógyulási hajlandóságot nem mutat.

 • Ha a gyökértömő anyag a fog csúcsi részén túl préselődik (így az a csontszövetben van).

 • Ha a gyökértöméshez szükséges gyökércsatorna-kiszárítás nem kivitelezhető.

 • Amennyiben a gyökérkezelés, illetve gyökértömés során álút képződött, azaz a gyökércsatorna-tágító műszerek nem a helyes, hanem más, egyéb útvonalon haladtak.

 • Abban az esetben, amikor gyökércsatornába gyökértömő vagy tágító műszer törik bele.

Milyen esetekben nem javasolt a rezekció elvégzése?

 • A beavatkozás alapfeltétele a friss, korrekt, falálló gyökértömés (6 hónapnál nem régebbi). Amennyiben a gyökértömés korábban készült, rezekció előtt ennek cseréje javasolt.

 • Amennyiben a gyökér hossza nem megfelelő – hiszen egy nem elegendően hosszú gyökér esetében, ha a rezekció után nem marad elegendő gyökérhossz a fog megtartásához, akkor fölösleges a műtét. Általánosságban elmondható, hogy a rezekálni kívánt hossz kétszeresének még a csontban rendelkezésre kell állnia ahhoz, hogy az operáció elvégezhető legyen (a rezekált rész tehát 1/3 része a gyökér hosszának), és így a fog a műtétet követően is el tudja látni funkcióját.

 • Különböző anatómiai képletek közelsége esetén, amikor súlyos komplikációkkal járna a beavatkozás, pl. az alsó őrlő régióban nagyon közel fut a nervus alveolaris inferior.

 • A fog körüli mély tasak esetén.

 • Ha a páciens nem megfelelő általános egészségi állapotban van.

 • Nagymértékű csontpusztulás esetén, amikor a fog rögzítettsége nem megfelelő.

Bal felső kisőrlőről készült intraorális röntgenfelvétel az új gyökértöméssel a rezekció előtt

A műtét helyi érzéstelenítésben zajlik, de rendelőnkben lehetőség van a beavatkozás elvégzésére éber szedálásban is. Felemeljük az ínyt a csontról, és a fog gyökércsúcsánál fúrunk egy ablakot a csontban, majd levágjuk és kikaparjuk a gyökér csúcsi részét. A varratokat 10 nap elteltével lehet eltávolítani. Sikeres rezekciós műtétet követően 2 évig javasolt félévenként a fogászati ellenőrzés és a röntgenfelvétel készítése!

Bal felső nagymetszőről készült intraorális röntgenfelvétel az új gyökértömést és a gyökércsúcs amputációt követően 6 évvel. Szépen látszik, hogy a gyökértömött fog rövidebb 3 mm-el, és felette a csont szépen begyógyult

Bibliográfia

Szabó Gy: Szájsebészet, Maxillofacialis sebészet. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999.