Fogágybetegség, fogeltávolítások, teljes száj szanálása, implantátumok beültetése, stéges fogsor és teljes fogsor (protézis) készítése

62 éves férfi páciensünk a következő panaszokkal kereste fel rendelőnket:

 • Hosszú évek óta nem járt fogorvosi ellenőrzésekre, és úgy gondolta, hogy régi hídjaival valami probléma lehet.
 • Némelyik foga érzékeny, mások kimondottan fájdalmasak voltak harapáskor.
 • Úgy érezte, fogai a hidak alatt mozognak.
 • Kellemetlen szájszagról panaszkodott.
 • Nagyon meg volt ijedve, és szerette volna tudni, hogy mi a baj, és mit lehet kezdeni a kialakult helyzettel.

Néhány fotó a kiindulási helyzetről:

Az első konzultáció alkalmával panorámaröntgent készítettünk és alaposan megvizsgáltuk a fogak állapotát.

Sajnos az első vizsgálat során kiderült, hogy fogait el kell távolítani, mert a nagyfokú horizontális és vertikális csontfelszívódás (csontrezorbció) miatt menthetetlenek. A régi hídjai alatti pillérek, a természetes fogai olyan súlyosan fogágybetegek (chronicus parodontitis) voltak, hogy a fogak gennyben „úsztak”, fogászati gócokká alakultak. Ha évekkel korábban elkezdik kezelni a fogágybetegségét, évente legalább kétszer eltávolítják a supragingivális, valamint a subgingivális fogkövet, akkor nem kerülnek ilyen rossz állapotba a fogíny, fogak és az állcsont.

Az első kezelés alkalmával minden fogát (16 fogat) eltávolítottunk, megtörtént a teljes száj szanálása. Az ínyt varratokkal zártuk, melyek eltávolítása 7-10 nappal a beavatkozást követően történik (varratszedés). Azonnal készíttettünk egy ideiglenes fogsort, hogy a minimum 3 hónapos gyógyulási idő alatt is legyenek fogai a páciensnek, tudjon mosolyogni és enni, önbizalma, életminősége ne sérüljön.

Mit kell tudnunk az ideiglenes fogsorokról?

 Az ideiglenes fogsorok esetében is fontos odafigyelnünk az alapos tisztításra! A fogsort minden evés után ki kell venni, és protézistisztító kefével meg kell tisztítani, az alászorult ételmaradékot el kell távolítani. A szájüreget is érdemes óvatosan, de alaposan kiöblíteni.

 • Ajánlott a fogsorokat éjszakára kivenni, és megtisztítva egy jól szellőző, száraz helyen tárolni, így a friss seb a szájban tud „levegőzni” és gyógyulni. .
 • A gyógyulás ideje alatt az anatómiai viszonyok folyamatosan változnak. Néhány hét elteltével a fogsor már nem ugyanúgy illeszkedik, billeghet, mozoghat, ugyanis a kezdeti duzzanatok néhány nap elteltével visszhúzódnak, és ez billegést okoz. Ilyen esetekben szükséges lehet a fogsor alábélelelése a fogászati rendelőben, mert fennáll a fogsor törésének veszélye is.
 • Amennyiben a fogsor viselése feltörést okoz, kérjük azonnal keresse fel rendelőnket, mert ezen könnyen lehet, és kell is segíteni. A kezelés folytatása 3-4 hónap gyógyulást követően lehetséges.

Fotók az eltávolított fogakról

Eltávolított fogak, melyeknek csak egyharmada volt csontban. Látható a csúnya, fekete, fogíny alatti fogkő (subgingivális fogkő)

Eltávolított híd, fogakkal együtt, melyen látszik az óriási gennyzacskó (fogászati góc)

Régi hídjai egyben, fogastul kijöttek, szinte semmi csont nem tartotta őket, csak a gennyben „úsztak”. Itt is jól látható a rengeteg fogkő, és a gyökércsúcson a gennyzacskó

Nagyőrlő foghúzás után, melyet egészen gyökércsúcsig fogkő fed. Ilyen fogkő tud kialakulni a fogíny alatt, ha felszívódik a csont és parodontális tasak alakul ki a foggyökér körül

A felső állcsont közvetlenül a fogak eltávolítása után, miután kikapartuk a tasakokat, eltávolítottuk a fertőzőtt kötőszövetet, a fogkövet, és az ínyt feszültségmentesen varrtuk

 

Az alsó állcsont, közvetlenül a fogak eltávolítása és a csont „megtisztítása” után, a feszülésmentes varratokkal

 

Foghúzások után, a páciens a rendelőből egy alsó és egy felső immediát ideiglenes fogsorral távozik

 

 


Második kezelési fázis, fogbeültetés (3 munkanap)

4 hónap gyógyulási idő elteltével CBCT (Cone beam computed tomography) felvétel készült, hogy a csontkínálatot 3 dimenzióban tudjuk vizsgálni az implantálás előtt. Páciensünk anyagi lehetőségeit figyelembe véve csak alulra helyeztünk be 4 implantátumot, melyre egy stéges fogsor fog készülni, míg a felső állcsontra egy teljes kivehető protézist készítünk, implantátumok nélkül. A felső állcsontra nagyon stabil, jól illeszkedő teljes fogsor készíthető, a szájpadlás és a fogsor között kialakuló vákuumhatásnak köszönhetően. Alsó állcsont esetében nincs akkora felület, ahol elegendő vákuumhatás tudjon érvényesülni, a nyelv, rágóizmok, mimikai izmok állandó mozgása miatt igazán stabil fogsor csak implantátumok beültetésével készíthető.

CT felvétel, melyen az alsó állcsont csontkínálatát 3 dimenzióban vizsgáljuk, valamint megtervezzük az implantátumok helyét és méretét. A mérések alapján a csont magassága a jobb alsó régióban több mint 15 mm, a szélessége pedig közel 7 mm, mely adatok nagyon jónak számítanak

Beültetés után az implantátumok stabilitása nagyobb volt, mint 30 Ncm, így egyből ínyformázó csavarokkal zártuk be a felnyitott fogínyt. A foghúzás után készített ideiglenes fogsort ilyenkor alábéleljük a megváltozott anatómiai viszonyoknak megfelelően, hogy továbbra is kényelmes, hordható legyen.

Fontos, hogy a csontpótlás és/vagy implantátum behelyezése után lehetőleg minél kevesebbet hordják a kivehető ideiglenes protéziseket. Azt ajánljuk, hogy csak akkor használják az ideiglenes pótlást, ha dolgozni mennek, vagy olyan helyre, ahol beszélni, mosolyogni kell. Ha otthon vannak, azonnal vegyék ki a szájból a fogsort! Kérjük, tartsák tisztán a fogsort és a szájat, figyeljenek arra, hogy ne érje nyomás a csontpótolt/ implantált területet, és ne „táncoljon” az ideiglenes protézis az implantátumokon!

A fogsor nyomása csökkenti a vérkeringést, lassítja a gyógyulást, feltörést és fertőzést, legrosszabb esetben implantátum-kilökődést tud okozni, bármilyen jól sikerült is a fogbeültetés.

Kontroll panorámaröntgen-felvétel a 4 implantátum behelyezését követően a gyógyulási csavarokkal (healing abutment)

 

Az ideiglenes fogsor alábélelése egy puhán maradó alábélelő anyaggal:

 1. lépés: A fogsorok ínnyel érintkező részeinek felérdesítése egy fúróval, hogy az alábélelő anyag a lehető legjobban tapadjon a fogsorhoz. Ínyformázó csavarok behelyezése esetén a csavarok helyén el kell venni a fogsorból, hogy ne billegjen a csavarokon a fogsor, és ne érje nyomás a gyógyuló implantátumot.

 1. lépés: Fogsorok felszínének zsírtalanítása.

 1. lépés: Ragasztóval bekenjük a felérdesített területeket.

 1. lépés: Az alábélelő anyag adagolása, megkeverése és fogsorba töltése.

 

 1. lépés: Az alábélelő anyaggal megtöltött fogsorokat szájba helyezzük és összeharaptatunk az anyag kötésének idejére (kb. 5 perc).

 1. lépés: A kötési idő elteltével a fogsorokat kivesszük a szájból. Jól látszik, hogy a rugalmas alábélelő anyag tökéletesen beleolvad a környezetébe, nem üt el a fogsor színétől. A fogsor most teljesen alkalmazkodott a megváltozott anatómiai viszonyokhoz, kényelmes, stabil.

A fogsor széleire kicsordult anyagot egy ollóval könnyedén levágjuk.

A gyógyulási folyamat során az anatómiai viszonyok folyamatosan változnak. Az alábélelés, ami a műtét után elkészül, hónapokkal később már nem ugyanazt a stabilitást fogja nyújtani. Nagyon fontos figyelnünk arra, hogy ne billegjen később a fogsor az implantátumokon, gyógyulási csavarokon (healing abutment), mert ilyenkor fennáll a fogsor sérülésének a veszélye mindamellett, hogy ez a gyógyulási folyamatokat is kedvezőtlenül befolyásolja. A mozgó fogsor nyomása pár hét alatt kibillentheti az implantátumot! Ilyen esetekben érdemes a lehető legkevesebbet hordani a fogsort. Ha lehetőség van egy új alábélelésre, az is segíthet, de a páciens számára újabb javítást és költséget jelent. Ideiglenes segítséget nyújthat a fogsorragasztó használata is.

Sajnos előfordulnak olyan esetek is, amikor nagyon nagy lebenyeket kell képezni, sok csontot kell elfúrni, így a csontpótlás vagy az implantátum behelyezése után nem lehetséges a régi fogsor alábélelése. Ilyenkor az új anatómiai helyzetnek megfelelő új ideiglenes fogsor készítése ajánlott.

A végleges fogpótlások elkészítése (10 munkanap)

Ez a leghosszadalmasabb kezelés az összes találkozóból. Az alsó állcsontban precíziós lenyomatokat vettünk az implantátumokról zárt kanalas lenyomatvételi fejek segítségével. A felső állcsontról egy oroplasztikus anyaggal vettünk lenyomatot (EX 3N Gold), a lehető legstabilabb, legpontosabb fogsor készítése érdekében. Ez az anyag a száj melegére meglágyul, majd miközben a szánkkal mozgásokat végzünk, az izmainkkal kialakítjuk a saját szájüregünknek megfelelő, egyéni, legideálisabb fogsorszéleket. A lenyomatvétel után egy gnatológiai kezelést, műszeres harapásrögzítést végeztünk annak érdekében, hogy a fogtechnikus pontosan lássa az artikulátorban az állcsontok helyzetét és a fogak egy ízülethelyes helyzetben érintkezzenek harapáskor.

A vázpróba során az elkészült stéget a helyére, azaz az implantátumokba csavaroztuk, hogy ellenőrizzük a fogpótlás vázának pontosságát.

A fogpróba alkalmával az esztétikán van a hangsúly, valamint a fogak helyes érintkezését ellenőrizzük. Páciensünk a kezelés végeztével elégedetten távozott, rendszeres ellenőrzéseken és szájhigiéniai kezeléseken, fogkőeltávolításon vesz részt, ami a garancia feltétele! Néhány hét után az evés, a beszéd, a mosoly is tökéletes lesz, helyreáll az önbizalom és újra bátran mehetünk emberek közé! A végleges munka átadása után az első nyolc nap nagyon nehéz időszak, sokat kell hangosan olvasni, beszélni és enni, hogy az izmok, a nyelv és az állkapocsízület természetes működése mielőbb visszaálljon. Ez általában két hónap után lesz tökéletes!

A fogsort nagyon fontos tisztán tartani. Lehetőség szerint minden evés után vegye ki és tisztítsa meg! A szájban lévő implantátumokat és a stéget is nagyon alaposan meg kell naponta tisztítani fogkefével, fogkrémmel, Super Flossal és interdentális kefével.

FONTOS!

Az implantációs fogpótlás ugyanolyan, ha nem több odafigyelést, gondozást és utókövetést igénylő pótlás, mint a természetes fogakon elhorgonyzott koronák, hidak! A rendszeres kontroll a garancia feltétele is! A szájüreg higiéniai állapota és az implantátumok hosszú távú sikeressége között nagyon szoros összefüggés van!

Az implantátum képe mélyen a csontban és fölötte az ínyformázó/ gyógyulási csavarok által kialakított gyönyörű ínykontúr

Kontroll panorámaröntgen a zártkanalas lenyomati fejekkel.

Egyéni kanállal vett funkciós lenyomat Ex 3 N Gold oroplasztikus anyaggal a felső, fogatlan állcsontról

Zártkanalas precíziós lenyomat az alsó implantátumokról

Támasztócsapos regisztrálás, amelyen jól látszik a nyílhegy rajzolat, és a bal oldali állkapocsízület kompressziója

Az arcíves transzfer segítségével a felső gipszminta artikulátorba való begipszelése, hogy a fogtechnikus tökéletesen lássa a felső állcsont helyzetét

A támasztócsapos regisztrátum segítségével az alsó állcsontról készült gipszminta is ízülethelyes pozícióban kerül beartikulálásra

Viaszsablonok segítségével meghatározzuk a fogak hosszát és a harapási magasságot. Bejelöljük a középvonalat, az ajkak helyzetét nyugalmi állapotban és mosolygáskor, valamint az orr szélességét

Az elkészült viaszsablonok a harapási magasság beállítása, a középvonal és a mosolyvonal meghatározása után artikulátorban

Implantátumra készült stég és a műíny a gipszmodellen

A fogpróba során a fogak még piros viaszban vannak beágyazva. Ilyenkor az esztétikát és a fogak helyes érintkezését vizsgáljuk. A fogpróbán a fogorvos a páciens kéréseit figyelembe véve mozgatni tudja a fogakat, és bármilyen kis esztétikai módosítást végre tud hajtani. A fogpróba után a beteg tükörrel a kezében „rábólint” a munkára, a fogtechnika pedig elkezdheti a készrevitelt, a végleges fogsor elkészítését

Alsó stéges fogsor a fogpróbánál alulnézetből, melyen jól látszanak a Straumann lovas kapcsok

Az elkészült felső, teljes lemezes fogsor (kivehető protézis) egyedi lefutású szélekkel

A végleges alsó, stéges fogsor (4 implantátumra) a gipszmodellen

Az alsó, stéges fogsor stég része a gipszmodellen

A kész alsó, stéges fogsor alulnézetből, melyen jól látszik a Straumann lovas elhorgonyzás

Az elkészült felső, teljes fogsor (protézis) és az alsó, stéges fogsor már szájban:

Az alsó stégről készült kontroll panorámaröntgen-felvétel