Stéges kivehető fogsor 4 implantátumon

Női páciensünk (L.P.V.,73 éves) a következő kérésekkel kereste fel rendelőnket:

  • Régi hidjait szeretné lecserélni, mert alatta teljesen tönkre mentek a fogai.
  • Tudta, hogy foghúzásokra lesz szüksége, de teljes fogsort nem szeretett volna. Valami fixebb, szájpadlás nélküli megoldást szeretett volna.
  • A hiányzó fogakat implantátumokkal szeretné pótoltatni, de nagyobb csontpótlásos műtétet nem szeretne.
  • Szeretné visszanyerni a mosolyát és régi mosolygós énjét, amit a már régi, nem esztétikus pótlása miatt elvesztett.
  • Rágófunkció visszaállítása.

 

Kezelés előtti fotók:

Az első panoráma röntgen (2017 február) a kiinduló helyzetről.

 

 Első kezelés 3 munkanap, fogak eltávolítása, teljes száj szanálása, ideiglenes kivehető fogsorok elkészítése

Sajnos sem a fogakat sem pedig a régi implantátumokat nem lehetett már megmenteni, mindet el kellett távolítani a körülöttük lévő fertőzések, gyulladások miatt (fogászati gócok). Ezt az elő kezelés alkalmával meg is tettük. A foghúzások és explantáció (implantátum eltávolítása) után azonnal ideiglenes fogsort kapott, hogy az önbizalma ne sérüljön, és tudjon mosolyogni a 4 hónapos gyógyulási idő alatt.

A felső foggyökerek húzások előtt

 

Panoráma röntgen a gyulladt, fertőzött fogak eltávolítása után.

 

Második kezelés, 3 munkanap 4 hónap gyógyulás után, implantátumok behelyezése

A 4 hónapos gyógyulási idő elteltével CBCT (Cone beam computed tomography) felvétel készült, hogy a csontkínálatot 3 dimenzióban tudjuk vizsgálni az implantálás előtt. A CT felvételen látható volt, hogy felül egyik őrlőnél sem megfelelő a csontmagasság, és csontpótlásra, úgynevezett Sinus Liftre lenne szükség, hogy az implantátumok megfelelően stabilak legyenek. Mivel a páciens csontpótlást nem szeretett volna, így mindkét állcsontba csupán 4 implantátum került behelyezésre. Az implantátumok primer stabilitása kitűnő volt, ezért Dr. Suba úgy döntött, hogy egyből ínyformázó csavarokkal zárja le a felnyitott fogínyt. Amikor az implantátum primer stabilitása kisebb, mint 30 Ncm, akkor az ínyt teljesen visszazárjuk, viszont ebben az esetben szükség van még egy sebészeti beavatkozásra, amikor egyesével meg kell keresni az implantátumokat és be kell helyezni a gyógyuló csavarokat, hogy az azok ínyen túllógva az ínyt szépen megformázzák. Fontos, hogy a végleges felépítménynek ideális ínykontúrja legyen.

A gyógyulási időt az imlantátumokat behelyező sebész a műtét alatt az implantátumok stabilitásának vizsgálata után határozza meg. Ez általában 3-6 hónap között szokott lenni.

A foghúzás után készített ideiglenes fogsort ilyenkor alábéleljük a megváltozott, új anatómiai viszonyoknak megfelelően, hogy továbbra is kényelmes, hordható legyen.

 

Fontos, hogy a csontpótlás és/vagy implantátum behelyezése után lehetőleg minél kevesebbet hordják a kivehető ideiglenes protéziseket. Azt ajánljuk, hogy csak a munkahelyen, vagy ha olyan helyre mennek ahol beszélni, mosolyogni kell, akkor használják az ideiglenes pótlást. Ha otthon vannak, azonnal vegyék ki a szájból a fogsort! Kérjük, tartsák tisztán a fogsort és a szájat, figyeljenek arra, hogy ne érje nyomás a csontpótolt/ implantált területet, ne „táncoljon az ideiglenes protézis az implantátumokon! A fogsor nyomása csökkenti a vérkeringést, lassítja a gyógyulást, feltörést és fertőzést, legrosszabb esetben implantátum-kilökődést tud okozni, bármilyen jól sikerült is az implantálás! Ez nagyon fontos a gyógyulás szempontjából!

CT felvétel, amelyen az alsó állcsontot látjuk. A felvételen csont magasságát, szélességét 3 dimenzióban tudjuk vizsgálni és meg tudjuk tervezni az implantátumok helyét, méretét.

 

Panoráma röntgen az implantátumok beültetését követően, gyógyulási csavarokkal

 

Harmadik kezelés 10 munkanap, 4 hónap után

Az előírt 3 hónapos gyógyulási idő elteltével elérkezett az idő a végleges pótlás elkészítésére. L.P.V. betegünk esetében alsó és felső stéges fogsort készítettünk. 4 implantátumra csak kivehető pótlás készíthető nagy biztonsággal.

Ez a leghosszadalmasabb kezelés az összes találkozóból. Precíziós lenyomatokat veszünk az implantátumokról, speciális, nyílt kanalas lenyomatvételi fejek segítségével. A lenyomatvételek után több próba fázist kell, elvégezzünk, ahogy a fogtechnikus halad a stégek és a fogsorok készítésével.

A vázpróba során ellenőrizzük, hogy pontosak voltak-e a lenyomatok, precízen készült-e el a stég, minden fogpótlásnak tökéletesen kell illeszkednie a mestermintán.

A fogpróba során ellenőrizzük a harapást, hogy elég hosszúak-e a fogak, középen van-e a 2 nagymetsző, szép ívben haladnak-e a fogak hátrafele stb. (esztétika). A különböző próbák között van, hogy csak néhány óra, de akár több nap is eltelik, ilyenkor a fogtechnikusok gőzerővel dolgoznak a háttérben.

L.P.V. nagyon elégedett volt az eredménnyel. Két nagyon stabil, jól illeszkedő fogsorral távozott. Visszanyerte önbizalmát, újra mer nagyot mosolyogni.

 

FONTOS!

Az implantációs fogpótlás ugyanolyan, ha nem több odafigyelést, gondozást és utókövetést igénylő pótlás, mint a természetes fogakon elhorgonyzott pótlások! A szájüreg higiéniai állapota, a fogkő mennyisége, milyensége, és az implantátumok hosszú távú sikeressége között nagyon szoros összefüggés van!

A kivehető fogsorok készítése után, 2-3 évente alábélelésre van szükség. Mivel nincsenek foggyökerek, az állcsont egy folyamatos, lassú leépülésben van. Sajnos ez egy kivédhetetlen élettani folyamat. A csont lassan felszívódik, amit a kivehető fogsor nyomása sajnos kedvezőtlenül befolyásol. A pontatlan, billegő fogsor felgyorsítja a csontfelszívódást (resorbtiot), ezért fontos az éves kontroll, amikor a fogorvos ellenőrzi, hogy a harapás rendben van-e, milyen mértékű a billegés, szükséges-e alábélelni a fogsort. Amennyiben a páciens évekig nem jelenik meg a kontrollokon, soha nem történik harapás korrekció, alábélelés, a pontatlan fogsorok billegése nagyon káros erőkkel tud hatni az implantátumokra. A traumás okklúzió, a fogkő, és pontatlan fogsor periimplantitist tud okozni, ami egy rendkívül előnytelen állapot. Hatására felszívódik a csont, kilátszik az implantátum menete. Ezen a „kilógó”, érdes implantátum felületen a fogkő és a baktériumok nagyon könnyen megtapadnak, elszaporodnak, és egyre gyorsabb csontfelszívódást, fertőzést okoznak, ami sajnos implantátum-kilökődéssel szokott végződni.

 

Kivehető stéges fogsor implantátumokon, a gipsz modellen

 

Kivehető stéges fogsor fémes alapja és a Straumann lovas elhorgonyzás

 

Stéges felső fogsor 4 implantátumon, szájpadlás nélkül!

 

Implantátumokon elhorgonyzott stég a gipsz modellen

 

Felső implantátumokon elhorgonyzott stég a szájban

 

A kész munka szájban