4 implantátumon elhorgonyzott Lokátoros fogsor készítése

60 éves nő páciensünk a következő panaszokkal és kérésekkel kereste fel rendelőnket:

  • Meglévő alsó fogai nem szépek, ezen kívül mozognak, és ráharapásra fájnak.

  • Hiányzó fogait pótoltatni szeretné, hogy újra tudjon rágni.

  • Az implantátumok beültetésétől nem zárkózik el.

  • Csak az alsó fogaival szeretne foglalkozni, és végleges megoldást szeretne.

1.kép: Az első panorámaröntgen-felvétel az alsó fogágybeteg fogakkal

A személyes vizsgálat során kiderült, hogy fogai súlyosan fogágybetegek (chronicus parodontitis) voltak, és menthetetlenné váltak. Ha évekkel korábban elkezdik kezelni a fogágybetegségét, évente legalább kétszer eltávolítják a supragingivális (íny feletti), valamint a subgingivális (íny alatti) fogkövet, akkor fogai még hosszú évekig megőrizhetőek lettek volna. Az első kezelés alkalmával az összes alsó fogát eltávolítottuk, így megtörtént az alsó fogak szanálása. Azonnal készíttettünk egy alsó ideiglenes fogsort, hogy a 3 hónapos gyógyulási idő alatt is legyenek fogai, tudjon mosolyogni és enni, önbizalma és életminősége se sérüljön. A kezelést 3-4 hónap gyógyulást követően lehet folytatni, mikor a foghúzások helyén a csont és a fogíny már gyógyult.

Második kezelési fázis, fogbeültetés, ideiglenes fogsor alábélelése (3 munkanap)

3 hónap gyógyulási idő elteltével folytattuk a kezelést az implantátumok beültetésével. Az implantátumok helyének és méretének alapos megtervezéséhez CBCT (Cone beam computed tomography) felvételt készítettünk, hogy a csontkínálatot 3 dimenzióban tudjuk vizsgálni a beavatkozás előtt.

2.kép: CT felvétel segítségével 3 dimenzióban vizsgálhatjuk a csontkínálatot, valamint megtervezzük az implantátumok pontos helyét és méretét

Páciensünk igényeit és anyagi lehetőségeit figyelembe véve az alsó állcsontba 4 implantátum behelyezését terveztük, melyre majd lokátoros fogsor készül. Az implantátumokon elhorgonyzott fogsorok (stéges, lokátoros) nagy előnye a stabilitás, a kedvező ár és a csontpótlás elkerülése.

3.kép: Kontroll panorámaröntgen-felvétel az alsó állcsontba helyezett implantátumokkal és a gyógyulási csavarokkal

4.kép: Gyógyulási csavarok a szájban

Harmadik kezelési fázis: a végleges fogpótlások elkészítése (5 munkanap)

Három hónap gyógyulási időt követően elérkezett az utolsó kezelési fázis, amikor is elkészül a végleges fogsor az alsó implantátumokra. A gyógyulási csavaroknak (healing abutment) köszönhetően a precíziós lenyomatvétel egyszerűen és szinte fájdalommentesen elvégezhető. Az ínyformázó csavarok eltávolítása után az implantátumokba úgynevezett lenyomatvételi fejet tekerünk, s ezek a fogtechnikus számára pontosan megmutatják a beültetett fogászati implantátumok helyét és tengelyállását. Kontroll panorámaröntgennel ellenőrizzük, hogy a lenyomatvételi fejek pontosan illeszkednek-e az implantátumokban.

5.kép: Kontroll panorámaröntgen-felvétel az alsó implantátumokba helyezett zárt kanalas lenyomatvételi fejekkel

6.kép: Zárt kanalas lenyomatvételi fejek képe szájban

Fogsorok esetében több, nagyon fontos próbafázist kell elvégeznünk, hogy az elkészülő fogsorok pontosan illeszkedjenek, és esztétikailag is kifogástalanok legyenek.

A fogpróba alkalmával az esztétikán van a hangsúly, valamint a fogak helyes érintkezését ellenőrizzük. A fogpróba során figyelembe tudjuk venni az egyedi kéréseket a fogak állásával, formájával kapcsolatban.

7.kép: Lokátor sapkák még a mestermintán

8.kép: Lokátor sapkák helye a fogsorban. A lokátor gumibetéteket pár évente cserélni lehet, ezzel visszaállíthatjuk a fogsor stabilitását

9.kép: Lokátoros fogsor a mester mintán

Az átadás során a lokátorokat megfelelő nyomatékkal rácsavarozzuk az implantátumokra, amelyekre precízen ráfekszik az új fogsor.

10.kép: Lokátorok a szájban

11.kép: Az alsó lokátor fejekkel készült kontroll panorámaröntgen-felvétel az átadást követően, melyen ellenőrizhető a lokátorok pontos illeszkedése is

Néhány hét után az evés, a beszéd, a mosoly is tökéletes lesz, helyreáll a páciens önbizalma is, és újra bátran, szégyenérzet nélkül mehet emberek közé! A végleges munka átadása után az első nyolc nap igen nehéz időszak. Próbáljon meg sokat olvasni hangosan, beszélni és enni, hogy az izmok, a nyelv és az állkapocsízület természetes működése mielőbb visszaálljon a megszokott helyzetbe. Általában két hónap megszokási időre kell számítani, amely után minden tökéletes lesz.

12.kép: Kész alsó lokátoros fogsor

13.kép: Az új mosoly

Páciensünk a kezelés végeztével elégedetten és nagyon boldogan távozott új fogaival. Rendszeres ellenőrzéseken és szájhigiéniai kezeléseken vesz részt.

Irodalom

Divinyi T: Orális implantológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007.

Fábián T: A fogpótlástan alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2001.