Fogeltávolítás, 4 implantátumon elhorgonyzott stéges fogsor készítése (Esetbemutató) (61)

57 éves férfi páciensünk a következő panaszokkal és kérésekkel kereste fel rendelőnket:

 • Bár eddig nagyon elhanyagolta fogait, de végre rászánta magát, hogy rendbe hozassa a fogazatát.
 • Hiányzó fogait pótoltatni szeretné.
 • Az implantátumok beültetésétől nem zárkózik el, de csontpótlásos beavatkozást egyáltalán nem szeretne.
 • Nem feltétlenül ragaszkodik fix megoldáshoz, stabil fogsorral is boldog lenne.
 • Örülne, ha az esztétikát és a rágófunkciót is helyre lehetne állítani, anyagi keretein belül.

Előtte

Utána

Első kezelés: a száj teljes szanálása, ideiglenes fogsorok készítése (3 munkanap)
Az első konzultáció alkalmával digitális panorámaröntgent készítettünk, és alaposan megvizsgáltuk a fogak és a fogágy állapotát.

Az első panorámaröntgen-felvétel a súlyosan fogágybeteg fogakkal és gyökérmaradványokkal

A vizsgálatok során kiderült, hogy fogai súlyosan fogágybetegek (chronicus parodontitis) voltak, és menthetetlenné váltak. Ha évekkel korábban elkezdik kezelni a fogágybetegségét, évente legalább kétszer eltávolítják a supragingivális (íny feletti), valamint a subgingivális (íny alatti) fogkövet, akkor nem került volna ilyen rossz állapotba a fogínye és az állcsontja, és fogai menthetők lehettek volna.

A jobb felső fogak, melyeken, vastagon áll a fogkő

Az alsó fogak, melyeken jól látszik a rengeteg fogkő és a gyulladt visszahúzódott fogíny

Az első kezelés alkalmával az összes fogát eltávolítottunk, így megtörtént a teljes száj szanálása. Az ínyt varratokkal zártuk a jobb gyógyulás érdekében, melyek eltávolítása 7-10 nappal a beavatkozást követően történik, amennyiben nem felszívódó varratot használunk. Azonnal készíttettünk egy ideiglenes fogsort, hogy a 3 hónapos gyógyulási idő alatt is legyenek fogai, melyekkel tud mosolyogni és enni, hogy önbizalma és életminősége ne sérüljön.

Mit érdemes tudni az ideiglenes fogsorokról és viselésükről?

 • Az ideiglenes fogsorok esetében is igen fontos odafigyelni a gondos és alapos tisztításra! A fogsort minden evés után ki kell venni, és protézistisztító kefével meg kell tisztítani az alászorult ételmaradékoktól. A szájüreget is érdemes óvatosan, de alaposan kiöblíteni.
 • Ajánlott a fogsorokat éjszakára kivenni, és alapos tisztítás után egy jól szellőző, száraz helyen tárolni. A seb így tud levegőzni, gyógyulni.
 • A gyógyulás ideje alatt az anatómiai viszonyok természetes módon folyamatosan változnak. Néhány hét elteltével a fogsor már nem úgy illeszkedik, mint az elején, billeghet, mozoghat, ugyanis a kezdeti duzzanat néhány nap elteltével visszhúzódik, és ez billegést okozhat. Ilyen esetekben szükségessé válhat a fogsor alábélelelése a fogászati rendelőben, mert akár a fogsor törésének veszélye is fennállhat.
 • Amennyiben a fogsor viselése feltörést okoz, kérjük haladéktalanul keresse fel rendelőnket, mert ezen könnyen lehet, és kell is segíteni!

A kezelés folytatása 3-4 hónap gyógyulást követően lesz lehetséges, mikor a foghúzások helyén a csont és a fogíny már regenerálódott.

Második kezelési fázis, fogbeültetés, ideiglenes fogsor alábélelése (3 munkanap)

3 hónap gyógyulási idő elteltével folytathattuk a kezelést az implantátumok beültetésével. Az implantátumok helyének és méretének alapos megtervezése érdekében CBCT (Cone beam computed tomography) felvételt készítettünk, hogy a csontkínálatot 3 dimenzióban tudjuk vizsgálni a beavatkozás előtt.

CT felvételek, melyen az állcsontok csontkínálatát 3 dimenzióban vizsgálhatjuk, valamint megtervezzük az implantátumok pontos helyét és méretét

Páciensünk igényeit és anyagi lehetőségeit figyelembe véve állcsontonként 4-4 implantátum behelyezését terveztük, melyre stéges fogsorok készülhetnek. A stéges fogsorok nagy előnye a stabilitáson kívül, hogy az implantátumok a csontkínálathoz igazodva helyezhetők be, és a tengelyeltérések az implantátumstéggel korrigálhatók, így elkerülhető egy esetleges csontpótlás. A foghúzás után készített ideiglenes fogsorokat az implantátumok behelyezése után alábéleltük a megváltozott anatómiai viszonyoknak megfelelően. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az implantátum behelyezését követően minél kevesebbet hordják a kivehető ideiglenes fogsorokat. Lehetőség szerint csak akkor használják az ideiglenes pótlást, ha dolgozni mennek, vagy olyan helyre, ahol beszélni, mosolyogni szükséges! Ha otthon vannak, azonnal vegyék ki a szájból a fogsort! Kérjük, mindig tisztítsák meg alaposan a fogsort és a szájat. Figyeljenek arra, hogy ne érje nyomás az operált területet, és ne „billegjen” az ideiglenes protézis a fogászati implantátumokon/ ínyformázó csavarokon! A fogsor nyomása csökkenti a vérkeringést, mely lelassítja a gyógyulási folyamatot. Egy esetleges feltörés és fertőzés legrosszabb esetben implantátum-kilökődéséhez is vezethet, bármilyen jól sikerült is a fogbeültetés.

Kontroll panorámaröntge -felvétel az implantátumok beültetését követően

Harmadik kezelési fázis: a végleges fogpótlások elkészítése (10 munkanap)

Hat hónap gyógyulási időt követően elérkezett az utolsó és leghosszabb kezelési fázis, amikor is elkészül a végleges fogpótlás az implantátumokra. A gyógyulási csavaroknak (healing abutment) köszönhetően a precíziós lenyomatvétel egyszerűen, és szinte fájdalommentesen elvégezhető. Az ínyformázó csavarok eltávolítása után az implantátumokba egy úgynevezett lenyomatvételi fejet tekerünk, mely a fogtechnikus számára pontosan megmutatja a beültetett fogászati implantátum helyét és tengelyállását. Kontroll panorámaröntgennel ellenőrizzük, hogy a lenyomatvételi fejek pontosan illeszkednek-e az implantátumokban.

Kontroll panorámaröntgen-felvétel a felső implantátumokba helyezett nyílt kanalas lenyomatvételi fejekkel

Fotó a felső implantátumokba helyezett nyílt kanalas lenyomatvételi fejekről, melyek a fogtechnikus számára pontosan megmutatják a beültetett fogászati implantátumok helyét és tengelyállását

Nyílt kanalas lenyomatvételi fejek gipszmodellen, melyre egy egyéni kanál készült a lehető legpontosabb lenyomat érdekében

Az egyéni kanál, melyet kifejezetten ehhez az esethez készített a fogtechnika a pontos lenyomatért

Az elkészült egyéni kanalas felső precíziós lenyomat az implantátumokról

A lenyomatvételek után egy gnatológiai kezelést, (azaz műszeres harapásrögzítést) végeztünk annak érdekében, hogy a fogtechnikus pontosan lássa az artikulátorban az állcsontok helyzetét, és az elkészülő fogak egy ízülethelyes helyzetben érintkezzenek harapáskor.

Artikulátor: olyan fogorvosi, illetve fogtechnikai segédeszköz, mely reprodukálja az alsó és felső állkapocs mozgásait egy ízülethelyes pozícióban. Az artikulátor mozgásai:

 • nyitó-csukó mozgás
 • oldalirányú (laterális) mozgás
 • előre (propulzió) + hátra (retropulzió) mozgás

Gnathológiai kezelés, arcíves transzfer

Az arcíves transzfer segítségével a felső gipszminta artikulátorba való begipszelése, hogy a fogtechnikus tökéletesen lássa a felső állcsont helyzetét

Fogsorok, pláne stéges fogsorok esetében több, nagyon fontos próbafázist kell csinálnunk, hogy az elkészülő fogsorok pontosan illeszkedjenek, és esztétikailag is tökéletesek legyenek. A vázpróba, illetve stégpróba során az elkészült stéget a helyére, azaz az implantátumokba csavaroztuk, hogy ellenőrizni tudjuk a fogpótlás vázának pontosságát. A fogpróba alkalmával az esztétikán van a hangsúly, valamint a fogak helyes érintkezését ellenőrizzük. A fogpróba során lehetőség van javítani az esztétikán, ha egyedi kérések vannak a fogak állásával, formájával kapcsolatban.

Az átadás során a stégeket, megfelelő nyomatékkal, rácsavarozzuk az implantátumokra, amelyre utána pontosan ráfekszik az új fogsor.

Felső 4 implantátumra készül,t két részbe osztott stég a mestermintán:

Felső 4 implantátumra készült, két részre osztott stég a szájban

Alsó 4 implantátumra készült stég a mestermintán

Alsó 4 implantátumra készült stég szájban

Felső stéges fogsor a mestermintán:

Stéges fogsorok esetében a stég olyan stabilitást biztosít a fogsor számára, hogy szájpadlás nélkül is jól tud tartani, így ez olyanok számára is megoldást nyújthat, akik szájpadlásos fogsort nem tudnak hordani

A kész felső, stéges fogsor alulnézetből, melyen jól látszik a Straumann lovas elhorgonyzás

Alsó stéges fogsor a mestermintán:

Alsó 4 implantátumra készült stég a mestermintán

Alsó 4 implantátumra készült stég a mestermintán, és a kész alsó, stéges fogsor alulnézetből, melyen jól látszik a Straumann lovas elhorgonyzás

A kész stéges fogsorok szájban átadás után

Az alsó és felső stégről készült kontroll panorámaröntgen-felvétel az átadást követően, melyen ellenőrizhető a stégek pontos illeszkedése is

Néhány hét után az evés, a beszéd, a mosoly is tökéletes lesz, helyreáll a páciens önbizalma is, és újra bátran, szégyenérzet nélkül mehet az emberek közé. A végleges munka átadása után az első nyolc nap igen nehéz időszak. Próbáljon meg sokat hangosan olvasni, beszélni és enni, hogy az izmok, a nyelv és az állkapocsízület természetes működése mielőbb visszaálljon a normális helyzetbe. Általában két hónap után minden tökéletes lesz.

Páciensünk a kezelés végeztével elégedetten és nagyon boldogan távozott új fogaival. Rendszeresen ellenőrzésen és szájhigiéniai kezeléseken, professzionális fogkő-eltávolításon vesz részt, ami a jótállás feltétele is!

A fogsort nagyon fontos tisztán tartani. Lehetőség szerint minden evés után ki kell venni és meg kell tisztítani protézistisztító kefével! A szájban lévő implantátumokat és a stéget is nagyon alaposan meg kell naponta tisztítani fogkefével, fogkrémmel, a stég alatt Super Flossal és interdentális kefével.

Kontroll panorámaröntgen-felvétel az egy éves kontroll vizsgálatnál

Előtte

Utána

Előtte

Utána

További fotók az elkészült munkáról:

Itt talál meg minket
Invalid Input