Ragasztható fémkerámia körhíd implantátumokon(esettanulmány)(30)

55 éves nő páciensünk a következő panaszokkal kereste fel rendelőnket:

  • Fogérzékenységre és mozgó fogakra panaszkodott
  • Szeretné a régen kihúzott hátsó rágó fogait pótoltatni
  • Fel volt rá készülve, hogy fogakat kell majd eltávolítani, de amit csak lehet, implantátummal szeretné pótoltatni és egy fix (rögzített) megoldást szeretne
  • A rágófunkció és az esztétika helyreállítása is ugyanolyan fontos a számára

Előtte

Utána

Első kezelés (3 munkanap)

Az első konzultáció alkalmával panorámaröntgent készítettünk és alaposan megvizsgáltuk a fogak állapotát.

Sajnos az első vizsgálat során kiderült, hogy fogait el kell távolítani, mert a nagyfokú horizontális és vertikális csontfelszívódás (csontrezorbció) miatt menthetetlenek. A fogai nagy része, olyan súlyosan fogágybetegek (chronicus parodontitis), voltak, hogy fogászati gócokká alakultak. Ha évekkel korábban elkezdik kezelni a fogágybetegségét, évente legalább kétszer eltávolítják a supragingivális,(íny feletti) valamint a subgingivális (íny alatti) fogkövet, akkor nem kerül ilyen rossz állapotba a fogíny, fogak és az állcsont.

Az első kezelés alkalmával felül minden fogát, alul is 4 fog kivételével mindet eltávolítottuk, így megtörtént a teljes száj szanálása. Készíttettünk egy azonnali (immediat) ideiglenes fogsort, hogy a 3 hónapos gyógyulási idő alatt is legyenek fogai a páciensnek, tudjon mosolyogni és enni, önbizalma, életminősége minimálisan sérüljön.

Fontos:

  • Az ideiglenes fogsorok esetében is fontos odafigyelnünk az alapos szájhigiénére! Minden evés után a fogsort ki kell venni a szájból és alaposan protézis tisztító kefével meg kell tisztítani, az alászorult ételmaradékokat el kell távolítani. link: Kérjük bővebb információkért olvassa el a fogsorok tisztításával kapcsolatos cikkünket. Ide kattintva
  • Ajánlott a fogsorokat éjszakára és olyan esetekben kivenni, amikor nem kell emberek közé menni és beszélgetni. Megtísztítva egy jól szellőző, száraz helyen tároljuk, így a friss seb a szájban tud „levegőzni” és gyógyulni.
  • A gyógyulás alatt az anatómiai viszonyok folyamatosan változnak. Néhány hét elteltével a fogsor már nem illeszkedik pontosan, billeg, mozog. Amennyiben nagyon zavarja a beteget a billegés, a fogsort alá is lehet bélelni, hogy pontosabb, stabilabb legyen.  Kérjük bővebb információkért olvassa el a fogsorok alábélelésével kapcsolatos cikkünket. Ide kattintva
  • Amennyiben a fogsor viselése feltörést okoz kérjük azonnal keresse fel rendelőnket, mert ezen könnyen lehet és kell is segíteni.
  • A kezelés folytatása 3-4 hónap gyógyulást követően lehetséges, amikor a csont meggyógyul és CT felvétel segítségével meg lehet tervezni a folytatás.

 

Panorámaröntgen felvétel a kiindulási állapotról

 

Kontroll panorámaröntgen felvétel a fogak eltávolítása után

 

 Második kezelés (3 munkanap)

4 hónap gyógyulási idő elteltével CBCT (Cone beam computed tomography) felvétel készült, hogy a csontkínálatot 3 dimenzióban tudjuk vizsgálni az implantálás előtt. A CT felvétel alapján pontosan láthatóvá vált, hogy a csont kínálat megfelelő ill. igen jónak mondható a beültetés szempontjából. Páciensünk anyagi lehetőségei megengedték, hogy a hiányzó fogait annyi implantátummal pótoljuk, amennyire szükség van a fix (rögzített) pótlás készítéséhez.

A hiányzó alsó őrlőfogakat oldalanként 2-2 implantátum segítségével pótoltuk, melyekre implantátum híd készül majd. A felső fogak pótlására 7 darab implantátum került behelyezésre, melyre egy ragasztható implantátum körhídat kaphat a gyógyulási idő elteltével. (A fix/ rögzített pótlás készítésének feltétele a minimum 6 db implantátum állcsontonként teljes fogatlanság esetében.)

Az implantátumok stabilitása nagyobb volt, mint 30 Ncm a behelyezéskor, így gyógyulási csavarokkal lehetett azokat zárni. Ilyen esetekben nincs szükség egy másik sebészeti beavatkozásra a végleges pótlás elkészítését megelőző egy hónapban, amikor egyesével az implantátumokat megkeresve behelyezzük a záró csavarok helyére a gyógyulási csavarokat.

Az ínyt varratokkal zártuk, melyeket 10 nap elteltével el kell távolítani.

A foghúzás után készített ideiglenes fogsort ilyenkor alábéleljük a megváltozott, új anatómiai viszonyoknak megfelelően, hogy továbbra is kényelmes, hordható legyen.

Fontos!

Figyeljenek arra, hogy ne érje nyomás a csontpótolt/ implantált területet, ne „táncoljon az ideiglenes protézis az implantátumokon! A fogsor nyomása csökkenti a vérkeringést az ínyben, lassítja a gyógyulást, feltörést és fertőzést, legrosszabb esetben implantátum kilökődést tud okozni, bármilyen jól sikerült a fogbeültetés.

CT felvétel, melyen az alsó állcsont csontkínálatát 3 dimenzióban vizsgáljuk, valamint megtervezzük az implantátumok helyét és méretét.

CT felvétel, melyen az felső állcsont csontkínálatát 3 dimenzióban vizsgáljuk, valamint megtervezzük az implantátumok helyét és méretét.

Kontroll panorámaröntgen felvétel az implantátumok behelyezését követően. A felvételen jól látható, hogy az implantátumok gyógyulási csavarokkal zártuk.

 

Harmadik kezelés (10 munkanap)

6 hónap gyógyulási idő elteltével elérkezett az idő a végleges fogpótlás elkészítésére. Fémkerámia ragasztható hidakat készítettünk saját fogakra és az implantátumokra.

Az esetek nagy részében ez a leghosszadalmasabb kezelés az összes találkozóból. Precíziós lenyomatokat veszünk az implantátumokról, speciális zárt kanalas lenyomatvételi fejek segítségével. Lecsiszoljuk a megmaradt saját fogakat, hogy azokat is koronázni tudjuk és erről is lenyomatot veszünk. A lenyomatvételek után gnathológiai kezelést végeztünk és több próbafázist kell elvégezzünk, ahogy a fogtechnikus halad a koronák elkészítésével. A vázpróba során ellenőrizzük, hogy pontosak voltak-e a lenyomatok, precízen készült-e el a fogpótlás váza, minden fogpótlásnak tökéletesen kell illeszkednie a mestermintán. Itt ellenőrizzük még a harapást, a váz hosszát, hogy elég hosszúak-e a fogak, középen van-e a 2 nagymetsző, szép ívben haladnak-e a fogak hátrafele stb. A nyerspróbán a koronák már szinte készen vannak, a fémvázra már rá van leplezve a kerámia, ezen a próbán még jobban ellenőrizhető a páciens harapása (funkció) és a koronák alakja, színe, a középvonal és a mosolyvonal (esztétika). A különböző próbák között több nap is eltelik, ilyenkor a fogtechnikusok dolgoznak a fogpótláson a háttérben. A próbák közötti időben megtörtén a még meglévő fogak gyökérkezelése is.

Páciensünk mérlegelte a helyzetet és a végleges ragasztható koronákat ideiglenes ragasztással kérte, ezzel vállalva, hogy ha a ragasztó elenged, akkor visszajön hozzánk egy újabb ragasztásra, de bármilyen gond esetén a fogpótlás levehető és javítható, illetve az implantátumok a koronák nélkül jobban hozzáférhetőek, még inkább tisztíthatók.

FONTOS!

Az elkészült fogpótlást rendszeresen ellenőriztetni kell (a garancia feltétele is). Sokan úgy gondolják, hogy a fogpótlásokkal nem kell professzionális fogkőeltávolításon részt venni, de ez tévhit! A fogpótlásokra is le tud rakódni a fogkő és ilyen esetekben is nagyon fontos a rendszeres tisztítás, fogkőeltávolítás, évenként legalább 1-2 alkalommal.

 


Kontroll panorámaröntgen felvétel a felső implantátumokba helyezett zártkanalas lenyomati fejekkel.

 

Gnathológiai kezelés, Artex (Rotofix) arcíves transzfer

Ragasztható implantátum felépítmények (abutment) és a csiszolt fogcsonkok a gipszmintán

Felső implantátumokra készülő ragasztható fémkerámia körhíd fémváza a mestermintán

Felső implantátumokra készülő ragasztható fémkerámia körhíd fémváza szájban

Végleges fémkerámia hidak implantátumokra és saját fogakra

Végleges ragasztható fémkerámia hidak a front régióban rózsaszín kerámiával kiegészítve

Végleges ragasztható fémkerámia körhíd 7 implantátumra, rózsaszín kerámiával kiegészítve és egy speciális műínnyel a gipszmintán is

Ragasztható implantátum felépítmények (abutment) a felső implantátumokon

Az elkészült ragasztható fémkerámia koronák szájban:

 

Kontroll panorámaröntgen a végleges fémkerámia koronákkal

Itt talál meg minket
Invalid Input