Fogbaleset során letört metszőfog felépítése, tömése, élpótlása Asteria kompozit tömőanyaggal

Gyermekkorban nagyon gyakoriak a trauma hatására, többnyire esés, ütődés, verekedés során bekövetkező fogbalesetek. A gyermekkori sérülések 5%-át teszik ki a fogsérülések, és az iskolás gyermekek több mint 25%-át érinti a dentális traumák témaköre.

A sérülésnek különböző fokozatai vannak:

  • Enyhe ütésre a fog meglazulhat, fájdalmassá válhat, azonban az idő múlásával ez a fájdalom megszűnik, a fog nem szorul kezelésre. Puha, pépes ételek fogyasztása javasolt, és kerülni kell az erős ráharapást a sérült fogra.
  • Erősebb ütésre a fogból letörhetnek darabok, sérülhetnek a fogat ellátó erek és idegek, aminek következtében a fog elhal. Előfordulhat, hogy az ínyen a fog felett egy kis dudor jelenik meg, amiből esetenként genny ürülhet. Ekkor minél előbbi gyökérkezelésre van szükség a fertőzés elkerülése érdekében.
  • Rendkívül erős ütés hatására a fog teljesen kitörhet a fogmederből. Ilyenkor a fogat helyezzük nedves (tej, nyál, víz, fiziológiás sóoldat), tiszta textilbe vagy dobozba és mielőbb menjünk fogorvoshoz, mert lehetséges a fog azonnali gyökérkezelése és reimplantálása, visszahelyezése a fogmederbe. Ne törölgessük le a fog felszínéről a rajtamaradt rostokat és hámsejteket. Az így visszahelyezett fog akár évekig újra rögzülhet az állcsontban.

A sérülés mértékének megbecsülése és a diagnózis mielőbbi felállítása rendkívül fontos a fogak minél további megtartásának szempontjából. Ennek megállapítása a fogorvos feladata, így a szülőnek érdemes a sérülés bekövetkezte után minél előbb elvinni gyermekét fogorvoshoz. A letört fogak ellátása rendkívül fontos, hiszen egyrészt esztétikailag nagyon zavaró lehet egy fejlődő gyermek számára, valamint nagyban befolyásolja a fogak törése a harapást, rágást, a később kialakuló okklúziót, vagyis az alsó és első fogak egymáshoz viszonyított helyzetét a harapáson belül. Ebben az életkorban a fogak még könnyen elvándorolhatnak eredeti pozíciójukból, a későbbiekben torlódást, vagy éppen réseket okozva a fogak között.

Gyakran a törés, sérülés a fogbélüreget is érinti, ekkor vérzik a fog közvetlenül a törés után. Ilyenkor gyökérkezelésre, gyökértömésre van szükség. Gyermekeknél különösen fontos, hogy minél előbb elzárjuk a fertőzések útját a szervezet, esetleg a fejlődő maradó fogcsíra irányában. Előfordulhat, hogy a törésvonal mélyen az íny alatt helyezkedik el, ezekben az esetekben sor kerülhet a bennmaradt gyökérdarab eltávolítására.

1. ábra: A nagy őrlőfog anatómiája

2. ábra: Zománctörés esetén nem szükséges gyökérkezelni a fogat, Dentintörés esetén nem szükséges gyökérkezelni a fogat

4. ábra: fogbélüreget érintő törések: gyökérkezelés szükséges

Esetbemutató

A 11 éves lány páciens fogbalesetet szenvedett, és letörte a bal felső nagymetszőjének élét. A fog vitális maradt, nem volt panaszos, a törésvonal a fogbélüregtől távolabb helyezkedett el, ezért nem volt szükség a fog gyökérkezelésére. A törés a dentintörések kategóriába tartozott.

Bal felső nagymetsző fogbaleset során letört éle az élfelépítés előtt

Amennyiben a fog éles vonalban törik, és a letört rész is megvan, a fog helyreállítható a letört rész visszaragasztásával. Azonban a letört rész ezekben az esetekben elszíneződhet, hisz veszít nedvességtartalmából, már nem ugyanolyan a kapcsolata a foggal, mint előtte.

Ebben az esetben nem állt rendelkezésünkre a letört rész, így az élfelépítés mellett döntöttünk. A töméssel való helyreállítás olyan szempontból is előnyös, hogy ezzel a technikával őrizhető meg a legtöbb ép foganyag.

A tört rész helyreállítása Tokuyama Astreria és Estelite tömőanyagokkal történt rendelőnkben, érzéstelenítés nélkül, egy alkalommal. A felhasznált anyag egy prémium kategóriás, magas esztétikai tulajdonságokkal rendelkező tömőanyag, amelyet éppen ezért főként a front régióban használunk.

Bal felső nagymetsző az élfelépítés után

A páciens elégedetten távozott rendelőnkből. Fontos felhívni a páciens figyelmét a megfelelő szájápolás fontosságára, a tömés szépségének és funkciójának minél további megőrzése céljából. A páciensnek legközelebb 6 hónap múlva kell jelentkeznie egy kontrollvizsgálatra. A tömés várható élettartama kb. 8-10 év, azonban előfordulhat, hogy a fogak elszíneződésének mértékétől függően előbb ki kell cserélni a tömést. A fog előbb elszíneződik, mint a tömés anyaga, ezért a színkülönbség megjelenésekor érdemes új tömést készíteni. A tömés szélei a kontrollok alkalmával újrapolírozandóak a legmagasabb esztétika és funkció érdekében.

Előtte/Utána

A tömés és a környező fogak tisztításának megfelelő eszközei lehetnek: fogkefe (gépi vagy kézi), fogselyem, fogköztisztító kefe, egyszeres csomózású fogkefe, szájöblítők.

Kulcsszavak: élpótlás, frontfog tömése, Asteria tömőanyag, esztétikai fogtömés, reimplantáció